Hıristiyanlıkta, kilise temsilcilerinin çeşitli konuları tartışmak ya da karara bağlamak üzere toplandığı meclis...

Sinod,
Konsil,
Hıristiyanlıkta, kilise temsilcilerinin çeşitli konuları tartışmak ya da karara bağlamak üzere toplandığı meclis. 
Hıristiyan öğretisi ve Kilise disiplini konularında karar vermek için toplanan episkoposlar kuruluna Konsil denir. Konsil ya belli bir yerin, bir bölgenin, bir memleketin episkoposlarından oluşturulur. 

Bu durumda yerli Konsil veya sadece Sinod denilir. Onun kararları ancak bu bölge için geçerlidirler. Bir Konsil Kilise'nin bütün episkoposlarından oluşturulabilir. Hiç istisnasız tüm episkoposlar katılmazlarsa da onların hepsi çağrılır. Bu tür Konsillere ya bizzat Papa, ya da kendisi tarafından tayin edilmiş olan temsilcisi başkanlık eder. Bu Konsillere Genel Konsil ya da Okümenik Konsil denilir. Bu tür Konsil kararları bütün Kilise için geçerlidir. Son Ökümenik Konsil 1962-1965 seneleri arasında Vatikan'da toplanmıştır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ