Hindistan’da, üyelerinin hiç evlenmemesini öngören bir Sih mezhebi...

Udasi,
Üyelerinin çileci bir yaşam sürmesini öngören, Hindistan' da bir Sih mezhebidir. Sih dini,  1- Orsi, Hendali, Artenas, Namdari ve Akali diye ana beş mezhep vardır.
Sihizim 1500' lü yıllar civarında ortaya çıkmıştır. Dünya'daki büyük dinlerden sayılan Sihizm' in 23 milyondan fazla inananı vardır. Sankritçede talebe manasına gelen sih kelimesinden türemiştir. Sihizm Sih Dini olarak da anılır. Bu dine inananlara Sih denir.  

Udasi mezhebi  on altıncı yüzyılda Sihizm kurucusu Guru Nanak Dev (1469-1538) ' ın oğlu tarafından kurulmuştur. Sihizm dinine bağlı Sri Chand (1494-1643), tarafından kurulmuş olan Udasi veya Udasin mezhebidir. Udasi sözcüğü dünyevi değerleri umursamaz ve kayıtsız olduğu anlamına gelen Sanskritçe bir kelimedir. Keçeleşmiş saçlar dünyevi yaşamdan feragatı simgeliyor. Bu kapsamda pek çok çevrede ve çıplak bedenlerini lekelerdi. Aile ilişkileri, iş ve kast ve dünya için kendi ölümünün bir simgesidir. Udasilerin merkezleri Pencap ve civarı olmuştur. Genellikle Udasis Sih öğretilerinin ateşli vaizleri ile kanıtlanmış ve ülkenin her tarafına yayılmıştır. Özellikle bilinmezlik içine zamanın geçişi ile düşmüş Guru Sahibs tarafından yeniden keşfedilmiş.
  
En erken bu mezheplerin kuşkusuz ki Udasisin, önemi, tarihi yerine çağdaş olmasıdır. Modern Sihizm genellikle sofuluğa karşı çıkıyor ve Udasis sih dini içinde küçük bir yere sahiptir. Bu her zaman böyle değildir. Sofuluk Genel olarak ve özellikle Udasis tarafından tutulması Tat Khalsa ve inançlarını yansıtır.

Sih dininde olduğu gibi Beş Şeytan veya Beş Kötülük bulunur. Ankhar (ego - benlik), Krodh (öfke), Lob (hırs), Moh (maddi bağlılık) ve Kam (şehvet) bu konularda aynı inançları paylaşırlar.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ