Boşboğaz, sözünde durmaz...

Alakabak,
Boşboğaz, sözünde durmaz.
Konya, Ermenek' te halk ağzında kullanılan bir sözcüktür.

Alakabak sözcüğünün başka anlamları:
Serseri, işsiz güçsüz, boş gezen.
Palamut yiyen, sesleri yansıtan karga büyüklüğünde bir çeşit kuş.
Saksağan kuşu,
Ağaçkakan,
Patavatsız,

Boşboğaz:
Lafazan,
Geveze,
Çaçaron,
Çalçene,
Cerbeze,
Fazla konuşkan ve karşısındaki insanın konuşmasına fırsat vermeyecek kadar geveze olan kişilere boşboğaz denir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ