Çoban...

Rai,

Çoban,
Sığırtmaç,
Çulpan,
Şüban,
Hebhebi,
Feddad,
Heyban,
Nahırcı,

Sığır çobanı, çoban.
Koyun çobanı.
Farsça: çuban, şuban.
Rusça: çaban pastuⱨ,
Fransızca: berger,
İngilizce: shepherd, herdsman.
Koyun ve keçi sürülerini otlatan kimse,
Davar veya sığır sürülerini güdüp otlatan kimse.
Genellikle bir ücret karşılığında sığır, davar, manda gibi hayvan sürülerini güderek otlatan, onlara göz kulak olan kimse.
Koyun, keçi, manda, sığır gibi ehlî hayvan sürülerini güdüp otlatan kimse.
Hayvan sürülerini koruyan iyi cins iri köpek.
Davar, koyun, keçi, sığır, manda sürülerini güdüp otlatan kimse.

Sığırtmaç:
Büyükbaş hayvan güden kimse; sığır çobanı, sığırcı, nahırcı.

Çoban yamağı:
Çona.

Çobanların giydiği üstlük:
Kebe, Kepenek, Kısa kepenek, 

Rai sözcüğünün başka anlamları:
Cezayir' de doğan ve Arap müziğiyle Batı müziğinin karışımı olan müzik türü.
Görücü, gören.
Bir takımyıldızın adı.
Çıban.
Eleva.
Bekar.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ