Alev...

Yalaz,

Yalım,
Yalın, Yalaza, Yalkın, Yalav, Yalaf.
Alev, Alaz, Alav, Alov, Alaf, Alef, 
Ateş.
Şule.
Kıvılcım.
Anadolu’ da alev yerine alaz adı kullanılır.
İngilizce: flame,
Fransızca: feu
Yanma sonucunda ortaya çıkan, kızgın ve ışıklı gaz kütlesi.
Yanan maddelerin veya gazların türlü biçimlerdeki ışıklı uzantısı; alaz, yalım, yalın, yalaz, yalaza, şule.

Alev sözcüğünün başka anlamları:
Sıcaklık.
Kıvılcım.
Mızrak uçlarına takılan küçük bayrak, flama.
Aşk ateşi.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ