İşiten, duyan...

Semi,
Arapça: sem,
Latince: semi,
Latince yarım anlamına gelen ön ek.
Arapça, işitmek anlamındaki sem kelimesinden türetilmiştir.
İşiten, duyan.
Yarım, yarı.
Her şeyi işiten manasında Allah'ın bir ismi.
İşitme,
İşiten, duyan.
İşittik ve kabul ettik.
Duyma, işitme.
Söz dinleme.
Kulak.
İşitmeyle ilgili.
Çok iyi işiten.
Her sözü duyan, her sesi işiten.

Semis:
Romalılar' da as' ın as katı.
Eski Roma'da kullanılan bronz bir para birimi.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ