Deniz ya da ırmak sularının bir eksen çevresinde dönme hareketi...

Anafor,
Girdap,
Burgaç,
Rumca: anafori.
İngilizce: whirlpool, eddy.
Deniz ya da ırmak sularının bir eksen çevresinde dönme hareketi.
Denizde, nehirde akıntının yanında veya altında aksine olarak akan su, akıntı mukabili.

Mecaz anlamda, Karmakarışık bir durum.
Karmakarışık, sinirli, güç durum.
Argoda, Yolsuzluk yapılarak elde edilen şey (anafor).
Bir engelle karşılaşan su veya hava akıntısının dönerek ve çukurlaşarak yaptığı çevrinti, ters akıntıların oluşturduğu dönme, eğrim, çevri, burgaç, girdap.

Anafor, deniz ya da ırmak sularının bir eksen çevresinde dönme hareketidir. Girdap olarak da bilinir. Denizlerdeki anaforların nedeni genellikle ters yönlü gelgit dalgalarının, akıntıların ya da rüzgarların karşılaşmasıdır. Irmaklarda ise kıyının çıkıntı yaparak suya dairesel bir dönme hareketi verdiği yerlerde küçük anaforlar görülebilir. Bir anaforda sular dairesel bir hareketle dönerken merkezkaç kuvvetinin etkisiyle çevreye doğru itilir ve dairenin ortasında bir boşluk oluşur. Küvet veya lavabo boşalırken küçük girdaplar oluşur. Aşağı çekişi olan bir girdap için Vorteks denir.

Dünyada en ünlü anaforlardan biri, Norveç açıklarındaki Maelström' dür.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ