Çokluk yarışı, çoğalma, çoklukla övünme ...

Tekasür,
Arapça çok olmak anlamındaki keѕret sözcüğünden türetilmiştir.
Çoğalma.
Kesret bulma.
Çok öğünme.
Birbirine karşı mal çokluğu ile övünme.
Mal ve evladın çokluğu ve bu çokluk ile fahirlenme.
Kırılma, kırınım.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ