Haydin bakalım!...

Di,
De,
Din,
İmdi.
Haydi.
Yunanca: iki anlamına gelen ön ek.
İngilizce: di,
Haydi, haydin, haydin bakalım!
Seslenme ve teşvik ünlemi.
Yav, yahu anlamını veren bir ünlem

Di sözcüğünün diğer anlamları:
Binek ve koşum hayvanlarını yürütme ünlemi.
Diye.
İki, çift.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ