Eksiklik...

Nakisa,
İngilizce: shortcoming.
Fransızca: deletion.
Noksanlık,
Noksaniyet,
Kalıklık,
Eksiklik,
Noksan,eksiklik.
Eksik olma durumu; eksi, nakisa.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ