Şiddetli omuz ve sırt ağrısı...

Kulunç,
Arapça: kulunc, kulenc.
Halk dilinde; Enteraljia kataralis.
Şiddetli bağırsak ağrısı.
Şiddetli omuz ve sırt ağrısı
Şiddetli ağrı ve özellikle omuz ağrısı.
Özellikle omuzlarda olan şiddetli ağrı.
Omuzlarda ve vücutta bir ağrı.
Sırtta iki omuz arasındaki bölge.
Dal, sırt, omuz.
Acı veren bir hastalık.
Vücutta, özellikle omuz başlarında duyulan şiddetli ağrı.
Bağırsaklarda peyda olup omuz başlarına ve vücuda gelen bir ağrı.

Kulunç girmek:
Bir organda veya vücut bölgesinde birdenbire veya şiddetli sancı oluşmak, tutulmak.

Kulunç kırmak: 
Ağrıyan yeri bastıra bastıra ovmak.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ