Bazı yörelerde saçma sapan, gelişigüzel, ileri geri, boş söz anlamında kullanılan sözcük...

Abuzambak,
(Abızambak)
Saçma sapan, gelişi güzel, ileri geri, boş söz.
Tokat, Ordu, Sivas yörelerinde halk dilinde; saçma sapan, gelişigüzel, ileri geri, boş söz anlamında kullanılır.
Güldürücü ve tuhaf söz söyliyen, tuhaflık yapan kimse.
Garip sözler söyleyen, tuhaf hareketlerde bulunan (kimse).
Yaprağı astımlı hastalar tarafından sigara yapılarak içilen bir çeşit ot.
Abık sabık.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ