Aldanmaz, kolay inanmaz (kimse)...

Külyutmaz,
Fransızca: indecelable
İngilizce: undeceivable
Aldanmaz, kolay inanmaz.
Aldanmaz, kolay inanmaz (kimse).
Çok zeki, hileye, dalavereye kanmayan, kurnaz, açıkgöz (kimse).

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ