Her şeyi önceden düşünen kimse için kullanılan sözcük ...

Durendiş,
Tedbirli (kimse), 
İhtiyatlı,
Müdebbir,
Her şeyi önceden düşünen kimse için kullanılan sözcük.
Farsça bir sözcüktür. İleriyi düşünen anlamındaki uzak ve endiş kelimelerinden türetilmiştir. İleriyi düşünen, uzağı gören, her işin sonucu ölçüp biçen, tedbirli (kimse), müdebbir.
Durendiş olma, ileriyi düşünüp ona göre hareket etme durumu.
İş ve davranışlarının sonucunu inceden inceye düşünerek hareket eden, tedbirli ve ihtiyatlı davranan (kimse).

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ