Ad kavminin mezarları...

İrem,
Ad kavminin mezarlarına verilen ad.
İrem, bir kabile adıdır. Buna göre bu kabile Ad kavminin bir kolu olup adını kavmin atası olan İrem' den almıştır. Tarihçiler ve müfessirler, Kuran’daki bir ifadeden hareketle Ad kavmini Ad-i Ula ve Ad-i Uhra diye iki kısma ayırmışlar. Ad-ı Ula’ ya, İrem denildiğini nakletmektedirler. Eski Arap şiirinde Arabistan’ da yaşayan İrem adında bir kabileden bahsedilmekte ve çoğunlukla Ad, bazan da Semud, Himyeriler ve diğerleriyle birlikte zikredilmektedir. İbn Haldun da İrem’ in bir kabile adı olduğunu, çünkü bu adla anılan bir şehrin bulunmadığını ifade etmektedir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ