Kimi göçebe Türk boylarında birkaç aileye ait çadırdan oluşan topluluk...

Avul,
Kabile,
Kimi göçebe Türk boylarında birkaç aileye ait çadırdan oluşan topluluk.

Avul sözcüğünün yörelerimizde, halk dilinde başka anlamları:
Ağıl.
Asker.
Kış için meyva saklanan yer.
Gaipten haber veren, kahin.
Bahçelerin etrafına ağaç ve ince dallardan yapılan çit, engel.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ