Eski dilde zikredilen, anılan...

Mezkur,
Bahsi geçen.
Zikredilen, anılan.
Arapça mezkur, (ﻣﺬﻛﻮﺭ),
Arapça, hatırlamak, anmak, bildirmek anlamındaki zikr sözcüğünden türetilmiştir.
Adı geçen, anılan, sözü edilen, zikredilen, zikrolunan.
Az önce adı geçen, sözü edilen, yukarıda anılan, zikrolunan.
Zikri geçen.
Zikredilmiş.
Evvelce bahsi geçmiş olan.
Zikredilen, belirtilen, adı geçen.

Mezkure:
Mezkur kelimesinin aynı manada kadını ifade eden şeklidir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ