M.Ö. 740-710 yılları arasında Yahuda Krallığında yaşamış bir peygamber...

Yeşaya,
Yeşaya Peygamber, M.Ö. 740-710 yılları arasında Yahuda Krallığında yaşamıştır. Yaşadığı dönemde İsrail Devleti, Asur krallığı tehdidi altında idi. M.Ö. 721 yılında Asur Krallığı Kuzeydeki bu İsrail Devletini işgal ediyor. Teratta yazılı ilk Mesih beklentisi başlıyor. 
Peygamber Yeşaya döneminde, Babil Krallığının yıkılacağı ve Pers Kralı Koreş Mesih ilan ediliyor.

Babil’ in yıkımı M.Ö. 538 yılında oluyor. Peygamber Yeşaya' nın kehanetleri, İbrani Kutsal Kitapları’ nda belirtilmiştir. Eski Ahit’ in Yeşaya kitabı, bu peygamberin İsrail ve komşu uluslara yönelik kehanetlerini içerir. Hristiyanlıkta ise Yeşaya kehanetleri, İsa' nın Mesih olduğuna dair önemli kanıtlar olarak görülür. Özellikle Noel döneminde, kiliselerde bu kehanetler sıkça okunur ve İsa' nın doğumunun önceden bildirildiğine dair bir vurgu yapılır.

Yeşaya kitabı, Tanah' taki Son Peygamberlerin ilk kitabıdır. Bu kitabın ardından Hezekiel, Yeremya ve Oniki küçük peygamber kitapları gelir. 
Var olan en eski Yeşaya kitabı, İsa'dan bir asır önce yazılmış ve Ölü Deniz parşömenleri arasından çıkmıştır. Ölü Deniz parşömenleri içinde en popüler peygamber Yeşaya' dır.

Yeşaya (İşaya-İsa) Kitabı, İsrail'in ve Yahudi halkının geleceği hakkında pek çok kehanette bulunur, bazıları şunlardır:
Mesih'in Gelişi.
İsrail'in Geleceği.
Adalet ve Doğruluk.
İnsanlık ve Yaradılış.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ