Bir bestede kullanılabilecek aynı türden sesler kümesi...

Skala,
İtalyanca: scala, scale.
İngilizce: scala
Iskala,
Gam.
Bir bestede kullanılabilecek aynı türden sesler kümesi.
Bir müzik yapıtında kullanılmaya elverişli tüm seslerin oluşturduğu dizi.

Skala sözüğünün başka anlamları:
Ölçek.
Gösterge çizelgesi.
Merdiven şeklindeki basamaklı çizelge, bir organ veya yapı.
Genellikle ölçü aletlerinde gösterge çizelgesi.
Bir rengin belirli bir tonunun sağa doğru giderek artan miktarda beyaz, sola doğru giderek artan miktarda siyah katılarak elde edilebilen türevlerini gösteren cetvel.
Bir çizgi boyunca belli bir kurala göre ölçme veya hesaplamaya yarayacak şekilde konmuş işaretler.
Metal, cam vb. maddeden yapılmış ölçü aygıtının üzerindeki dereceli bölüm.

Iskala:
Siirt yöresine özgü, üzüm şırasının kaynatılmasıyla yapılan bir tatlı.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ