Kalsiyum karbon tuzundan bileşik kayaç...

Kils,
Genellikle açık yeşil, toz durumundayken yağlı bir görünümdedir.
Özgül ağırlığı 2,7 gr/cm3, sertliği 1 olan, hidratlı doğal magnezyum.

Kalsiyum karbonatın doğada bulunduğu kayaçlar:
Aragonit,
Kalsit, Kils, 
Kireç taşı,
Mermer,
Tebeşir, Traverten.
Vaterit,

Kalsiyum karbonat, halk arasında kireç taşı olarak bilinen bir tür kimyasal bileşiktir. Bileşik formülü CaCO3 şeklindedir. Bu bileşik doğada en fazla eski kayaçlarda ve deniz kabuklarında bulunur. Kimyasal özellikleri;
Kalsiyum karbonat, diğer karbonat türleriyle hemen hemen aynı özellikleri taşır. Güçlü asitlerle karşılaştığında karbon dioksit gazı açığa çıkar:

CaCO3(k) + 2HCl(s) → CaCl2(s) + CO2(g) + H2O(s)

Yine 840 °C' ye kadar ısınan kalsiyum karbonat, karbon dioksit açığa çıkarır ve entalpi 178 kJ/mol enerjisiyle kalsiyum oksit ve karbon dioksit oluşur:

CaCO3 → CaO + CO2

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ