Ortak eğilimleri nedeniyle bir araya gelerek birlik oluşturan insan topluluğu...

Camia,
Cemaat,
Birlik,
Kütle
Dünya.
Toplum,
Topluluk, zümre,
Camia, topluluk, zümre.
Bir araya gelmiş, toplanmış insanlar,
İnsan kalabalığı, topluluk.
Arapça: camia, (ﺟﺎﻣﻌﻪ).
Arapça, toplamak, toplayan anlamındaki cem, cami kelimelerinden türetilmiştir.
Ortak eğilimleri nedeniyle bir araya gelerek birlik oluşturan insan topluluğu.
Ortak yönleri veya işleri bulunan kimselerin meydana getirdiği insan topluluğu, zümre.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ