Göç...

Nakil,
Göç,
Muhaceret,
Taşınma,
Hicret,
İngilizce: migration, 
Fransızca: migration, 
Almanca: migration,
Latince: migratio
Göçmek işi, bir yerden başka bir yere taşınma, hicret.
Ekonomik, toplumsal, siyasi sebeplerle bireylerin veya toplulukların bir ülkeden başka bir ülkeye, bir yerleşim yerinden başka bir yerleşim yerine gitme işi; taşınma, hicret, muhaceret.
Evden eve taşınma; nakil.
Genellikle yerleşmek amacıyla, bir yerleşim yerinden bir başka yerleşim yerine, bir ülkeden bir başka ülkeye gitme eylemi.
Taşınma sırasında götürülen ev eşyaları.
Göçme.
Nüfus hareketliliği.

Kuşların, geyiklerin, yarasaların, bazı balık ve böceklerin mevsim, iklim, besin miktarı vb.ne göre çevre değiştirmeleri.

Göçmen:
Göç eden.

Göç kelimesinin yörelerimize göre halk ağzında diğer anlamları:
Kervan, kafile. 
Merhale, konak. 
Sefer.
Ev eşyası
Et döğülen kütük.
Üzüm sıkılan tekne.
Mevsim, iklim, besin miktarı vb. sebeplere dayalı olarak hayvanların habitat değiştirmesi. 
Bitkilerin yeni alanlara yer değiştirmesi. 


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ