Çoğunluk...

Ekseriyet,
Ekseri,
Ekseriya.
Arapça: ekseriyyet, (ﺍﻛﺜﺮﻳّﺖ).
Arapça, ekѕer kelimesinden türetilmiştir.
Sayıca üstünlük, çoğunluk.
Sayıca üstünlüğü temsil edenler.
Oy çokluğu, bir toplantıda oyların çoğunluğu.
En büyük kısım, çokluk.
Çoğunluk,
Sayı üstünlüğü; çokluk, ekseriyet.
Bir mecliste üyelerin verdikleri oyların büyük kısmı.
Oya baş vurulan yerlerde oyların yarıdan fazlası, üstünlük sağlayan oyların toplamı.
Azınlık karşıtı.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ