Osmanlı devletinin Kuzey Afrika' daki son topraklarını da yitirdiği antlaşmanın adı ...

Uşi,
Uşi Antlaşması,
Uşi (Ouchy) Antlaşması,
Ouchy; Lozan' ın bir semtidir.
İtalyanca: Trattato di Losanna,
(18 Ekim 1912), 
İtalya Krallığı ile Osmanlı İmparatorluğu arasında Trablusgarp Savaşı sonunda imzalanan antlaşmadır.

Osmanlı devletinin Kuzey Afrika' daki son topraklarını  da yitirdiği antlaşmadır. Bu antlaşma İtalyan tarihinde Trattato di Losanna yani Lozan Antlaşması olarak geçmektedir.  Türkiye tarihinde 24 Temmuz 1923 Lozan Antlaşması ile anlam karışmasını önlemek için  Uşi Antlaşması, olarak anılmaktadır.

Osmanlı Devleti ile İtalya arasındaki Trablusgarp Savaşı’ nın ardından İtalyanların Osmanlı Devleti’ ni dört koldan sıkıştırması üzerine devlet, barış istemek zorunda kalmıştır. 15 Ekim 1912 tarihinde İsviçre’ nin Ouchi (Uşi) kasabasında bir antlaşma imzalanmıştır. Kasabanın isminin verildiği antlaşma, Osmanlı Devleti’ nin önemli kayıplar vermesi ile sonuçlanmıştır. 

Sonuçları;
  • Trablusgarp ve Bingazi İtalyanlara bırakılacak. Osmanlı Devleti, bu bölgeleri kaybetmesi ile birlikte üç kıtaya yayılan büyük bir imparatorluk olma özelliğini kaybetmiştir. İmparatorluğun sınırları sadece Asya ve Avrupa ile kısıtlı kalmıştır.
  • Osmanlı Devleti, gerek kültürel olarak gerekse dinsel bir bağı bulunduğu Trablusgarp’ ı kaybederek Kuzey Afrika’ daki son toprağını da İtalyanlara teslim etmiştir.
  • Trablusgarp halkı, dini bakımdan Osmanlı Halifesine bağlı kalacak ve aynı zamanda Trablusgarp’ ta halife adına hutbe okunmaya devam edilecek.
  • Trablus ve Bingazi' de Osmanlı Devletinin çıkarlarını, padişah adına naibüs sultan olarak tayin edilen kimse koruyacak. Dini ve adli işler, padişah tarafından seçilecek kadılar eliyle yürütülecek ve maaşları, Osmanlı maliyesince ödenecektir.
  • İtalyanlar savaşta işgal ettiği On İki Ada’ yı geçici olarak elinde bulunduracak, Balkan Savaşları sonrasında bu adaları Osmanlı Devleti’ ne geri verecektir. Balkan Savaşları sona erdikten sonra İtalyanlar On İki Adayı Osmanlı Devleti’ ne vermek istemediler. İtalyanlar bu bölgeyi 1947 yılına kadar elinde tuttu ve bu tarihten sonra Birleşmiş Milletler kararı çerçevesinde bölgeyi Yunanistan’ a bıraktı.
  • İtalyanlar, Trablusgarp’ ın Duyun-u Umumiye’ ye olan borçlarını üstlenecektir. Osmanlı Devleti’ nin ekonomik anlamda iflası anlamına gelen Duyun-u Umumiye borçları, bu tip bir yöntemle eksiltilmiştir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ