Sonsuz, ölçüsüz, sınırsız olma durumu...

Sonsuzluk.
Sınırsızlık,
İnfiniti,
İngilizce: infinity, eternity,
Sonsuzluk simgesi (∞\ infty),
Sonsuz küçük (1/∞ ),
Yana doğru sekiz sayısına benzeyen, sonu olmayan ve ebediyet anlamına gelen bir matematiksel simgedir. Sonsuzluk simgesi en çok matematik ve fizik alanında kullanılmaktadır. Soyut bir kavramdır.
Sonsuz büyüklük.
Sonu olmayan gelecek zaman; ebedilik, ebediyet.
Sonsuz, ölçüsüz, sınırsız olma durumu.
Ölümsüzlük, ebedilik, ebediyet.
Sonu, sınırı olmayan; uzay, feza,
Sonsuz olma durumu.
Payansızlık, ebet, ebediyet.
Sonu ve sınırı olmayan şey, uzay.
Sonu olmayan gelecek zaman, ebediyet.
Sonu olmayan, hiç bitmeyen, ebedi.
Ölçülemeyecek kadar çok veya büyük olan.
Sonu olmayan, her niceliği aşabilen değişken (nicelik).
Sonu düşünülemeyen, sınırları tasarımlanamayan.
Verilmiş olan her büyüklükten daha büyük olan.

Sonsuz olma durumu; 
Bengilik, bitimsizlik, sonrasızlık, ebedilik, ebediyet, namütenahilik, payansızlık.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ