Mengene...

Pres,
Mengene,
Rumca mangana,
Yunanca: mangano.
İngilizce: clamp, vice.
Arapça: (منگنه‎ ),
Bir nesneyi sıkıştırıp istenilen şekilde tutmaya, iki şeyi birleştirmeye veya sıkıp eğmeye yarayan alet.
Onarma, işleme, düzeltme vb. işlemlerin uygulanacağı nesneyi sıkıştırıp istenildiği gibi tutturmaya yarayan bir tür alet.
Tazyik veya sıkıştırma için kullanılan demir veya tahta alet.
Onarma, işleme, düzeltme gibi işlemlerin uygulanacağı nesneyi sıkıştırıp istenildiği gibi tutturmaya yarayan bir çeşit sıkıştırıcı alet.
Yağını veya suyunu çıkarmak için ürünleri sıkmaya yarayan alet veya araç, pres.

Misar: 
İpek bükülen ya da sarılan çıkrık vb. şeyleri sıkmak suretiyle sularını veya yağlarını çıkarmaya yarayan alet, 

Mengene teriminin başka anlamları:
İpek bükülen ya da sarılan çıkrık.
Arabaların arka tekerleklerinin birinde bulunan ve inişlerde fren görevini yapan düzen.
Bilezik.
Bir semerci aracı.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ