Meyve yaprağında yumurtacıkların bağlı olduğu bölüm ...

Etene,
Meyve yaprağında yumurtacıkların bağlı olduğu bölüm.
Bitkilerde yumurtacıkların yumurtalığa yapışık bulundukları doku.
Meyve yaprağında yaprağında yumurtacıkların bağlı olduğu bölüm.

Etene teriminin diğer anlamları:
Döl eşi,
Dölüt,
Meşime,
İngilizce: placenta
Hayvanlarda ana ile cenin arasındaki kan alış verişini temin eden organ.
Memelilerde ana ile dölüt arasında kan alıp verme işini sağlayan organ, son, eş, döl eşi, meşime, plasenta, son, eten.
İnsan ya da hayvan eşi, sonu.
Herhangi bir yiyeceğin posası.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ