Yahudilikte Musa'nın birinci kitabına verilen ad...

Tekvin,
Dinimize göre dört kutsal kitap vardır. Bunlar sırasıyla Tevrat, Zebur, İncil ve Kuran-ı Kerim' dir. Kuran, Hz. Muhammed' e, Zebur Hz. Davut' a ve İncil Hz. İsa' ya indirilmiştir. 
Tevrat,
Arapça: tekvin.
İbranice: Tora (yada Humaş)
Tevrat orijinal olarak İbranice yazılmış ve beş kitaptan oluşur. Yunanca ismiyle Pentateuch da denir. İbranice' de ise yine beş sayısının karşılığı Hameş' den türetilen Humaş denir.
İsrailoğullarına peygamber olarak gönderilen Hz. Musa' ya indirilen kitabın adı Tevrat' tır. 

Eski metinlerde Tevrat, Eski Ahit, İncil ise Yeni Ahit olarak nitelendirilir. Tevrat, Hz. Musa' ya indirilen kutsal kitaptır. İbranice indirilen kitabın orijinal adı Torah' tır. Torah, hem hukuk kuralları hem de şeriat anlamına gelir. 

Tevrat'ın 5 kitabı:
  1. Tekvin (Yaratılış)' dır. (Genesis), Bereşit (Başlangıçta), 
  2. Çıkış' tır. (Exodus), Şemot (İsimler), Çıkış, Mısır'dan dışarıya gidiş.
  3. Levililer' dir. (Leviticus), Vayikra (Ve çağırdı, İsrail şeriat kanunları), 
  4. Sayılar' dır. (Numerii), Bamidbar (Çölde), İsrail kavmi.
  5. Tesniye (Yasanın Tekrarı)' dir. (Deutronomy), Devarim (Sözler), Yasanın tekrarı.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ