Güzel raslantı...

İsabet,
Nevb.
Tesadüf,
Arapça: isabet.
Güzel rastlantı.
Güzel tesadüf, iyi rastlantı.
Hüsnütesadüf.
Hoş,
Ahu,
Rana,

İsabet teriminin başka anlamları
Rast gelme, yerini bulma.
Değme, ulaşma.
(Şans oyunlarında) Çıkma, vurma.
Piyango vb. şans oyunlarında, kazanma, çıkma, vurma.
Çok iyi, çok güzel.
Ecir, mükafat, karşılık vermek.
Yerinde olma, yanılmazlık.
Yerinde iş görmüş olmak.
Hedefe varma, hedefi vurma.
Yanılmama.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ