Gönülde gizlenen düşmanlık...

Adavet,
Düşmanlık,
Muhasamat, 
Hasımlık,
Husumet, düşmanlık.
Kin.
Buğz,
Şenef,
Garaz.
Antagonizm,
İngilizce: Bugz
Birisi hakkında gizli ve kalbi düşmanlık beslemek, buğz.
Sevmeme; birisi hakkında gizli ve kalbi düşmanlık hissetme; kin, husumet.
Eskiden, Osmanlı Döneminde; Şenef.
Düşmanca duygu veya davranış, yağılık, hasımlık, adavet, muhasamat, husumet, antagonizm.
Adavet; muhabbet kelimesinin zıttıdır.

Düşman; 
Hasım, adu, Cat, Cav, Yağı, Yefi, Nevat, Udat,

Ajig: Nefret, kin ve düşmanlık.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ