Orta Asya'da yaşayan göçebe Türklerde nazarın, kötü ruhların etkisinden korumak amacıyla çadırların tepesine konan yuvarlak tepelik ...

Monçuk,
Moncuk,
Orta Asya' da yaşayan göçebe Türklerde nazarın, kötü ruhların etkisinden korumak amacıyla çadırların tepesine konan yuvarlak tepelik.
Göçebelik döneminde Türk çadırlarının tepesine yerleştirilen, üst üste konulmuş kürelerden oluşan ve koruyucu nitelikte olduğuna inanılan toteme benzer öge. 

Türkler çadırlarının tepelerinde muhtemelen ayı temsil eden ve monçuk (küçük ay) denilen küre şeklinde alemler veya kıymetli madenlerden yapılmış idoller takarlardı. Orta Asya' da Türk ve Moğol göçebelerinin ev olarak kullandığı çadırlara yurt ya da ger denilir. Orta Asya bozkırlarında göçebe grup tarafından konut olarak kullanılan ve deri ya da keçe ile kaplanmış taşınabilir, yuvarlak bir çadırdır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ