Çok sabırlı...

Sabur,
Arapça: sabur.
Arapça sabretmek anlamındaki sabr, kelimesinden türetilmiştir.
Sabrı çok olan, çok sabırlı (kimse).
Çok sabırlı.
Çok sabır gösteren, çok sabreden.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ