Bir bütünü oluşturan parçalardan simetrik olmayan...

Amorf,
İngilizce: amorph,
Fransızca: amorphe,
Almanca: amorph
Bir bütünü oluşturan parçalardan simetrik olmayan.
Billur yapısına sahip bulunmayan, billurlaşmamış, belirli bir biçimi olmayan (cisim).
Özel bir biçimleri olmayan maddeler için kullanılan sözcük,
Belli ve belirli bir biçimde olmayan madde.
Aktif bir genin meydana gelmediği bir mutasyon.
Kristallenmeyen, belirli bir geometrik biçimi olmayan katı görünümlü.
Kristal yapıda olmayan.
Düzensiz biçim veya yapı.
Biçimsiz,
Şekilsiz.
Amorf,
Kubat.
Kaba, 
Çirkin,

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ