At, eşek, katır vb. hayvanların sırtına yerleştirilen, üzerine yük bağlanan veya binilen, iskeleti ağaçtan araç...

Semer,

Rumca: samari
Arapça semer (ثمر ).
Arkalık.
Eşek eyeri,
Yük yastığı.
At, eşek, katır vb. hayvanların sırtına yerleştirilen, üzerine yük bağlanan veya binilen, iskeleti ağaçtan araç.

Yük bağlamak veya üzerine binebilmek için merkep, katır vb. hayvanların sırtına konan, ağaç iskeletli bir çeşit kaba eyer.
Beygir, katır, eşek gibi hayvanların sırtına yerleştirilen, üzerine yük bağlanan veya binilen, iskeleti ağaçtan yastık.
Sırt hamallarının kullandığı arkalık, hamal arkalığı, arkalıç.
Hamalların yük taşırken kullandığı deriden sırt yastığı, arkalık.
Eşeğin sırtına yerleştirilen insan ya da yük taşıma aracı.
Hamalların yük taşıma sırasında, yük ile sırtları arasına koydukları içi saman dolu yastık.

Semer teriminin başka anlamları:
Yukaç (jeoloji)
Argoda kıç.
Verim. 
Netice, 
Ürün. 
Sonuç, ürün, sonuç.
Toprak tabakalarında meydana gelen kıvrımların tümsek kısmı.
Meyve, yemiş mahsul. 
Geceleri sohbet yapmak amacıyla yapılan toplantı.
Duvarın üstüne yapılan eğik sırt.
Düğün evinde sıralanarak oturuş.
Yağmur sularının duvara akmamasını sağlamak için damın çevresine tuğladan ya da küçük taşlardan yapılan yükseklikler.
Toprak damlarda saçak yerinde olan çevre.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ