Büyük sürü...

Otak,
Büyük sürü.
Bazı yörelerimizde halk dilinde büyük sürüye otak denir.

Sürü: Gele, Zurba, Berid, Sürbe.
Sürü, Deve Sürüsü: Kaytaban.
Kalabalık sürü: Akaralık,

Otak(Otağ),
Çadır.
Çadır, büyüklere mahsus çadır.
Konak,apartman.
Oda.

Goşo:
İspanyolca: gaucho,
Güney Amerika' da büyük sığır sürülerini güden çoban.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ