Piyasada tepki veya etki...

İnikas,
Akis,
Arapça: inikas.
Arapça, ters çevirmek anlamındaki aks kelimesinden türetilmiştir.
Aksetme, tersine çevrilme.
Piyasada tepki veya etki.
Piyasada etki veya tepki.
Tepki veya etki.
Yansıma, piyasada etki.

İnikas teriminin başka anlamları:
Işık veya sesin bir şeye çarpıp geri gelmesi, yankılanma.
Yankılama, yankılanma, yankı, yansıma.
Bir şey parlak bir yüzeyde aynen görünme.
Etkisi görünür, hissedilir duruma gelme.
Yansı.
Yankı.
Yansıma, yansı,
Yankılanmak.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ