Yol yordam...

Adap,
(Adab)
Yol yordam.
Yol erkan, yol sıra.
Arapça, adap, adab, (ﺁﺩﺍﺏ). 
Arapça terbiye, güzel ahlak anlamındaki edeb kelimesinden türetilmiştir.
Davranışlarda ve karşılıklı ilişkilerde alışılmış usullere, ahlak ve terbiye kurallarına göre uyulması gereken esaslar, adet, yol yordam, yol erkan, yol sıra.
Töreler, gelenek ve görenekler, yerleşmiş usuller.
Adet,
Töre,
Örf, adet.
Ahlak,
Usul.
Adabı muaşeret.
Adet ve alışkanlıklar.
Gelenek, görenek, boşinanç.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ