Arkadaşlık etme, birlikte bulunma...

Refakat,
İngilizce: accompaniment, escort.
Arapça: refakat.
Arkadaşlık etme, birlikte bulunma.
Eşlik etme.
Birinin beraberinde olma, arkadaşlık, yoldaşlık.
Refakat etmek, refakat eylemek:
Arkadaşlık etmek, beraber olmak.

Beraber çalıp söyleme, eşlik.
Eşlik,
Arkadaşlık.
Arkadaşlık, beraberlik.
Beraberinde gitmek, arkadaşlık etmek, eşlik etmek.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ