Taştan veya ağaçtan yapılmış büyük havan...

Dibek,
Dübek,
Yerel ağızlarda dübek olarak da geçer.
Taştan veya ağaçtan yapılmış büyük havan.
Dövmek, ezmek anlamındaki dövek, düvek, divek sözcüklerinden dibek olarak türetilmiştir.

Dibek taşı.
Taştan veya ağaç kütüğünden yapılmış, çok büyük ve geniş havan.
Taştan veya ağaçtan yapılmış büyük havan.
Dibekte dövülmüş olan.
Büyük havan.

Tuz ve tahıl gibi ürünlerin tokmakla ufaltıldığı yer.
Yayık ağaç.
Köy meydanlarında bulunan tahıl öğütmek için kullanılan tas biçimindeki çukur taş, soku.
Hayvanların su içmesi için ağaç ya da taştan oyulmuş yalak, çeşmelerdeki delikli taş tekne.
Ağaç yayıkların içindeki uzun ağaç sopa.
Büyükçe, ağaç havan,
İçinde kahve ve benzeri şeylerin dövüldüğü büyük havan
Mısır dövmek için ağaç veya taştan oyulmuş tekne.
Buğday veya çeltik dövmek için yerde kazılmış küçük çukur.
Soku.
Dink.


Adıyaman ilinde bir dağ.
Antalya Kumluca' da, bitki örtüsü ve yaban hayatının zenginliği ile, 1993 yılında korumaya alınan bölge.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ