Tarih öncesinden günümüze kadar değişik çağların ve uygarlıkların kültür değerlerini temsil eden eser veya kalıntı...

Sit,
(SİT)
Fransızca site.
Tarih öncesinden günümüze kadar değişik çağların ve uygarlıkların kültür değerlerini temsil eden eser veya kalıntı.
Tarih öncesinde günümüze kadar gelen çeşitli uygarlıkların ürünü olup, yaşadıkları devirlerin sosyal, ekonomik, mimari ve benzeri özelliklerini yansıtan kent ve kent kalıntıları önemli tarihi olayların meydana geldiği yerler ve tesbiti yapılmış tabiat özellikleri ile korunması gereken alanlardır. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'na göre diğer tanımlar şunlardır.
Kültür Varlıkları,
Tabiat Varlıkları,
Kentsel Sit,
Tarihi Sit,
Arkeolojik Sit,
Doğal (Tabii) Sit,
Korunma Alanı,
Ören Yeri.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ