Bir sorunu ele alış, ona bakış biçimi...

Yaklaşım,
İngilizce: Approach,
Fransızca: approximation, 
Almanca: Approximation, 
Yaklaşma işi.
Bir sorunu ele alış, ona bakış biçimi.
Ardışık işlemlerle gerçek değere yaklaşma.
Toplumbilim yönteminde toplumsal yapının biçimlenişi ve öğeler arasındaki ilişkilere bakış biçimleriyle birbirinden ayrılan ana doğrultulardan her biri.
Matematiksel nesneleri, onlara herhangi bir anlamda yakın olan başkalarıyla değiştirme.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ