Soyut kavramlarda belirti...

Eser,
Arapça eser, (ﺍﺛﺮ).
Soyut kavramlarda belirti.
Bir şeyin varlığına delalet eden tesir.

Eser sözcüğünün diğer anlamları: 
Sarfedilen bir emek, yapılan bir iş sonucunda meydana gelen, yetenek, gayret veya emek ürünü şey, yapıt.
Emek sonucu ortaya konan ürün, yapıt. 
İz, işaret, im. 
Yayın, kitap, yapıt, telif.
Rüzgar, sert esen rüzgar.
Serçe kuşu. 
Usfur.
Göbeğinde illeti olan.
Soğuk.
Büyük demir çivi.
Arının iğnesi.
Sara.
Delilik.
Evlerde kiremit altlarına konulan tahta.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ