Argoda yaman, müthiş, zeki, işini bilen kimse...

Bitirim,
Argoda;
Açıkgöz, işini bilen kimse.
Çok hoşa giden (kimse).
Yaman, müthiş, akıllı.
Kurnaz.
Yaman, zeki, çok beğenilen.
Barbut oynatılan yer, kahve, kumarhane.
Kumar oynama, uyuşturucu alıp satma, dolandırıcılık yapma vb. işlerde deneyimli (kimse).

Bitirim yeri; 
Bitirimhane, kumarhane.

Bitirim sözcüğünün halk dilinde diğer anlamları;
Son, uç.
İlam.
Bir şiirin sonunda söylenen fikir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ