Hoşgörüsüz, acımasız...

Katı,
Hoşgörüsüz,
Müsamahasız,
Toleranssız.
Anlayışsız.
Merhametsiz, zalim.
Acımasız,
Hoşgörüsü olmayan, hoşgörü ile davranmayan, müsamahasız, toleranssız.
Hoşgörüsü olmayan, müsamahasız.
Hoşgörüsüz, acımasız, merhametsiz, zalim.
Düşünce ve davranışlarında belli ilkelere sıkı sıkıya bağlı olan.
Çok, aşırı derecede.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ