İmtihan etmek...

Sınamak,
Denemek,
Denemek, sınamak.
İmtihan etmek.
Bilgi derecesini ölçmek.
Denemek, tecrübe etmek, yoklamak, imtihan etmek.
Bilgisini, yeteneğini, yeterliliğini veya niteliğini yoklamak, imtihan etmek.
Değerini anlamak, gerekli niteliği taşıyıp taşımadığını bulmak için birini, bir nesneyi veya bir düşünceyi yoklamak, denemek, tecrübe etmek.
Sınav,
Tanımak.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ