Bir mülk kaça satın alınmışsa o mülke o para ile sahip olma, şufa...

Ön alım.
Şufa,
(Şüfa)
Eski dilde, şufa.
Bir mülk kaça satın alınmışsa, o mülke o para ile sahip olma, şufa.
Bir malı, yasanın verdiği hakka dayanarak sahibine malolduğu fiyat üzerinden satın alma, şüfa.
Bir taşınmaz malın satılması halinde, onu diğer alıcılara nazaran öncelikle satın alabilme; şufa.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ