Doğruluğu kesin olarak bilinmeyen haber, istihbarat...

Duyum,
İhsas, 
İngilizce: sense, sensation, 
Fransızca: sensation
Almanca: empfindung
Nöroloji; duyu,
Haber, istihbarat.
İhsas,
Doğruluğu kesin olarak bilinmeyen haber, istihbarat.
Doğruluğu kesin olarak bilinmeyen haber.
Kişinin duyular yoluyla elde ettiği izlenim, ihsas.

Duyu örgenlerimiz yoluyla beden alanı ya da dış çevreden toplanan uyarıcı.
Bir kimsenin, yalınç bir uyaranın sinir hücrelerinde oluşturduğu itmeyi duyması. 
Bir duyusal sinirle beyne ulaşan uyaran.
İç ve dış uyarılara tepki gösterme yeteneği, duyarlık.
Duyu organlarının uyarılmasıyla ortaya çıkan ve duyusal bilgiyi taşıyan süreç.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ