Denizde kabarma...

Met,

(Med)
Arapça medd,
Ermenice: met
Kabarma.
Gelgit olayında denizin kabarması.

Metcezir:
Gelgit,
Meddücezir, 
Almanca: Gezeiten.
İngilizce: Ebb and flow, flux and reflux, tide.
Deniz veya nehir sularının yükseldiği devre, yükselme, kabarma.
Gelgit veya med cezir, bir gök cisminin başka bir gök cismine uyguladığı kütleçekimi nedeniyle her iki cisimde meydana gelen şekil bozulmaları.
Met kelimesi uzatma ve çekme anlamına gelmektedir. Cezir kelimesi ise czr kökünden gelmektedir. Suyun çekilmesi ve sığlaşması anlamındadır. Gelgit' ler 6 saat 12 dakika ara ile gerçekleşir. Ay Dünya çevresinde dolanırken değişik bölgeleri etkiler ve bu etki uzaklığa göre değişir. 

Met sözcüğünün halk arasında başka anlamları;
Çelik çomak oyununda kullanılan değnek parçası.
Çelik çomak oyununda kullanılan, 10-15 santimetre uzunluğundaki değnek.
Küçük değnek, çelik.
Bilye, para ya da yuvarlak taşla oynamak için kazılan küçük çukur.
Hayvanları yakalamak için kullanılan kapanların içindeki değnek.
Çelik çomak oyunu ve bu oyunda kullanılan 10-15 cm. uzunluğundaki değnek.
Çelikçomak oyunu.
Metiyonin: Amino asidinin kısaltması; Met
Eskişehir yöresine özgü, çubuk biçiminde bir tür helva.
Eskiden, Osmanlı Döneminde uzun ve yüce olmak.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ