Öne doğru eğildikten sonra doğrulurken eli başa götürerek verilen selam...

Temenna,
Arapça temenna, (ﺗﻤﻨّﺎ).
İngilizce: wish.
Öne doğru eğildikten sonra doğrulurken eli başa götürerek verilen selam.
Sağ eli aşağı indirip sonra dudağa, daha sonra da başa dokundurarak verilen selam.
Hürmet ve aşinalık göstermek veya teşekkür bildirmek için sağ eli dizden aşağıya indirip sonra yukarı doğru kaldırarak ağıza ve başa götürmek suretiyle verilen bir selam çeşidi.
Eli, eğilip yere kadar uzatarak ve başa götürerek verilen selam.
Eli alnına götürerek selamlama işareti yapma.
Selamlama ve hürmet gayesiyle eğilme.
Minnettar olma.
Arzu, istek, temenni.

Temenna sözcüğü, Arapça temennі kelimesinden türetilmiştir.
Temennide bulunma, dilemek, arzu etmek, ummak.
Eskiden Osmanlı döneminde, Minnettar olma.
Temenna kelimesi karşı konulamaz istek ve arzu anlamındadır.

Temenna sözcüğünün diğer anlamları;
Dilek,
Emel,
Gaye,
Heves,
İstek, İştiyak
Şevk
Talep, Temayül,
Umu.

Arnavutlarda temenna kına öncesi, kına, düğün esnasında kaynanaya gelinin selam vermesidir. Büyüğe duyulan saygı anlamana da gelir. Hayatını birleştirdiği insanın ailesini ailesi olarak benimsemiş demektir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ