Söyleniş biçimi, vurgusu...

Tını,
Tınnet,
Tembre,
Tannaniyet.
Ses rengi,
İngilizce: timbre, tone.
Fransızca: timbre,
Almanca: 
Klang, Klangfarbe, Tonfarbe
Söyleniş biçimi, vurgusu.
İnsan sesini belirginleştiren nitelik.
Bir cismin titreşiminden çıkan sesi, başka nitelikteki bir cismin aynı yükseklikte çıkan sesinden ayırt ettiren özellik, tınnet.
Bir sesin, kendisini oluşturan çalgıdan ya da araçtan aldığı ve öbürlerinden ayırt ettiren özellik.
Türlü müzik araçlarının verdiği sesleri birbirinden ayırt etmeyi sağlayan ses özelliği.
Bir cismin titreşiminden çıkan sesi, başka nitelikteki bir özdeğin aynı yükseklikteki sesinden ayıran özellik.

Tını sözcüğünün diğer anlamları:
Ağır kanlı, (Halk Ağzında)
Bir çalgının tonu.
Yüksekliği ve şiddeti aynı olan sesleri birbirinden ayıran nitelik.
İki sesi birbirinden ayırt eden özellik, tınnet.
Bir cismin titreşiminden çıkan ses.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ